پروژه های شاخص

فهرست بخشی از مشتریان و پروژه های شاخص

  • آستان قدس رضوی
  • مهمانسرای حضرت
  • اداره روشنایی حرم
  • موقوفات آستان قدس
  • بیمارستان قائم (عج)
  • بیمارستان فارابی
  • بیمارستان بنت الهدی
  • بیمارستان و کلینیک سرطانیهای امام رضا (ع)
  • بیمارستان شهید چمران فردوس
  • رستوران پدیده شاندیز مشهد

اخبار آرا صنعت خراسان

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.

متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود. متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود ، می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید و یا مقاله ای مفید را در این قسمت قرار دهید متن خبر یا مقاله در این قسمت نمایش داده می شود.می توانید از آخرین دستاورد ها خبری را ثبت کنید

مدیران شرکت
 

رئیس هیئت مدیره:

  آقایان علی اکبر رمضان زاده

333

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره:

فرشید رمضان زاده

333

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

عضو هیئت مدیره:

 سرکار خانم طاهره رمضان زاده

333

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

توضیحات درباره سوابق و روزمه مدیر

افتخارات ما
 

عنوان گواهینامه

11

عنوان گواهینامه

22

اهداف آراصنعت خراسان

……………………………

تجربه ۴۵ ساله ما

ARA SANAT COMPANY

With more than 45 Years Expriences

in Producing Industrial  Wachies & Laundry Equipments.

……………………………

اهداف این گروه صنعتی:

مشاوره، برنامه ریزی، طراحی، اجرا و نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات لاندری

تولید کننده لباسشویی های صنعتی

خشک کن

آبگیر (سانتریفیوژ)

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت فلات انرژی جم محفوظ است. | طراحی و پیاده سازی توسط گروه فناوری سپنتام - Enfold Theme by Kriesi