برخی از مشتریان فلات انرژی جم:

شرکت فلات انرژی جم افتخار حضور در لیست شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین انواع پیچ و مهره و دیگر اقلام خاص مورد مصرف در صنایع نفت , گاز , پتروشیمی و صنایع سنگین به شرح ذیل را دارد .

پتروشیمی:

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پتروشیمی شهید تندگویان

پتروشیمی رازی

پتروشیمی کاویان

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی اروند

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی خارگ

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی جم

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی کردستان

پتروشیمی آبادان

پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی رجال

پتروشیمی فارابی

پتروشیمی مروارید

طراحی ] مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی برزویه

پتروشیمی بیستون

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

پتروشیمی مهاباد

پتروشیمی گلستان

پتروشیمی ارومیه

پتروشیمی مهر

پتروشیمی فرسا شیمی