لباس شویی ۲۵ کیلویی

لباس شویی ۲۵ کیلویی با ۱۸ ماه گارانتی

لباس شویی در دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

مجهز به شیر برقی و کنترل سطح

سبد دارای پرده های یک تکه مشبک جهت شستشویی بهتر

تایمر دیجیتال مجهز به اینوتور