واحد الکترونیک

این واحد کارایی بسیار زیادی دارد و ارتباط ایده الی بین ماشین تزریق و اپراتور فراهم میکند. قسمت های اصلی از شرکت های معتبر جهان دریافت و به صورت کاملا تخصصی مونتاژ شده است.